• Citi

  前情提要
  泰國劇假偶天成的主角之一Bright嘅女友nnevvy轉推一段駁斥美國人播毒嘅説話,Bright都點贊
  [%20:img-https:imgur.com/USVM74a.png]

  小粉紅玻璃心瞬間爆炸,就去轟炸nnevvy同Bright,要求道歉
  [%20:img-https:imgur.com/q6fk8h4.png]
  [%20:img-https:imgur.com/lofQyYm.png]

  又有人揾翻nnevvyN年前嘅貼文,話佢支持台獨
  [%20:img-https:na.cx/i/nJZs9NA.jpg]
  Bright都因爲轉過有關香港問題貼而被迫道歉
  [%20:img-https:i.imgur.com/y1gvTXkl.png]

  小粉紅開始上綱上綫,決心爲維護祖國統一而戰lomo-brain100:lomo-kill
  [%20:img-https:imgur.com/fXW629I.png]
  [%20:img-https:na.cx/i/irpdrgA.jpg]

 • Citi

  而家激戰正酣,班小粉紅畀人寸到一棟都無lomo-dust
  [%25:img-https:na.cx/i/9ypg9GK.jpg][%25:img-https:na.cx/i/rB0W9GL.jpg][%25:img-https:na.cx/i/tGu5isH.jpg]
  [%25:img-https:na.cx/i/Nd1CT44.jpg][%25:img-https:pbs.twimg.com/media/EVaOUwIUwAc4DYs?format=jpg&name=small][%25:img-https:img.eservice-hk.net/upload/2020/04/12/224150_fdc9bccbe3825ee167b4dcf7da6d4fa5.png]
  [%25:img-https:na.cx/i/jtUdsob.jpg][%25:img-https:scontent.fhkg3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93391880_107917574215329_611962346381770752_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=110474&_nc_ohc=YrfmmaMa2AMAX_zsH85&_nc_ht=scontent.fhkg3-2.fna&oh=e4f8710c86d4d291d4c6eb9d1288ead0&oe=5EBA43C7][%25:img-https:na.cx/i/vxmji3G.png]

  更多精彩内容請移步連登:
  【花生】泰國網民因為台灣,同支那網民開戰
  泰國人d meme笑到我反肚

 • Citi

  估唔到上埋wiki

  中泰網絡罵戰