• Citi

    轉自《用危機管理角度睇粵語
    三招:申請文化遺產,設立「粵語堂」,將音樂科變成「聲藝科」

    第一,申請「以粵語朗誦宋詞」為聯合國教科文組織嘅《保護非物質文化遺產公約》之下屬於香港嘅非物質文化遺產項目──事實上好多內地人都承認,以粵語朗誦唐詩同宋詞,平仄會接近原音以及原來嘅意境(呢點黃老師嘅書入面亦有大量說明,包括南宋大儒朱熹都有咁寫過)。由於香港同宋朝嘅關連,相對於唐朝嚟講比較密切,所以建議由「朗誦宋詞」為起點去保育粵語,去確立香港喺呢方面嘅角色。

    第二, 設立「粵語堂」──現時香港好多學校一方面用廣東話教中文,另一方面亦有普通話堂。而從危機管理嘅角度,政治一日都嫌長,假如有日政策轉風向,出現全城都要用普通話教中文嘅時候……我哋不如今日就做定準備,鼓勵全港所有中小學以至要求教育局,將「粵語」訂明係必修科:上堂除咗教學生粵語嘅古趣味之外,亦花時間糾正發音同咬字,務求杜絕懶音。

    第三,將音樂科變成「聲藝科」──呢點實際上係結合以上兩點嘅延伸:參考過去嘅美術科變做「視藝科」,我哋可以將音樂科變成「聲藝科」,教學生認識平仄、五音,朗誦以至唱出唐詩宋詞,仲可以教埋粵語流行曲嘅發展,既好玩,亦可以轉危為機。