@Rehk 係呀,不過人哋90年就係民主中國陣綫理事會成員
93年當選副主席,96年當選監事會主席

90年代後期協助成立中國民主運動海外聯席會議、中國民主黨、中國民權黨