• Citi

  最近中共廢蒙推漢的事搞到沸沸揚揚,中共想抺平全中國其他語言/方言,全國推普講北京話。
  語言系一個族群最重要既身份認同,冇左土地,只要仲保留講語言既族人,處處都可以系家鄉。語言系思想既載體,系族群既共同認知,冇左母語我地咩都唔系。欲亡其族,先亡其語。

  廣東人,保住你地既語言,傳承祖先既話語,抵抗中共語言污染。

 • Citi

  @Wetdiet廣東人,保住你地既語言 入面講:

  中共想抺平全中國其他語言/方言,全國推普講北京話

  中共推普機開動已經唔係一日兩日,已經持續幾十年
  而隨著經濟同網絡嘅發展,使用共同語進行交流就更加成爲日常需要,地方語言更加連氣都無埞㪗(feels like no country for an old man)

  語言承載思想,而文化承載語言
  如果唔係從七十年代開始之後三四十年有香港向全世界輸出粵語歌同粵語電視電影,粵語一早就苟延殘喘,估計同而家滬語情況差唔多

  其實要滅絕一種語言,除咗強力打壓之外(比如話學校唔畀人講粵語,取消電臺電視粵語節目等),仲可以用懷柔手段,以外族文化入侵本地文化:比如向粵語電臺電視臺播出大量普通話節目,粵語節目配字幕一律用普通話,唔特設粵語節目講解特有嘅粵語字詞等等,總之就係要不斷壓縮粵語嘅生存空間

  長此以往,粵語詞匯同句法,就會同北京話撈埋一齊;
  粵語同普通話相比,除語音唔同之外,根本無乜實質區別

  正如電影《怪形》(The Thing)入邊被外星生物寄生嘅宿主噉,雖然睇上去同原來一模一樣,但所有細胞都已經成爲外星生物形態;
  又如道教所講「奪舍」

 • Citi @恆智德

  @恆智德 「粵語詞匯同句法,就會同北京話撈埋一齊」查實香港呢方面仲明顯啲,因為由細就訓練書面語,反而冇乜人會感覺到啲書面語同一般嘅粵語有乜分別,我諗好多人使緊書面語嗰陣都以為仲係使緊粵語添。


 • 無槍炮無軍隊,無法保護到語言。望天打卦,祈求粵語唔好喺中國分裂前消亡。家父係現實派,佢誤會因我唔講粵語而失望,因為撈佬太野蠻,喺叢林裡當然要講野蠻人嘅話。

 • Citi @恆智德

  @恆智德 推普機對我們外族人來說都差唔多,我爹系我小時候極度嚴惡阿語+波斯語,認為中國係度改變,應該學漢語漢文,與世界接軌學英語+俄語。加上當時我爸反伊朗神權政權+反沙特腐化家族政治,所以我屋企主要語言系漢語。后來我爹覺得阿拉伯語世界上都幾多人講,就教我講幾句,當然佢講既系比較民俗化嗰種,唔似瓦哈比語言污染過堆阿語。
  我記得我舊時上初中講阿語,好似同學有10~20%都識講。后來上左高中,上堂講阿語,俾老師鬧話呢度係中國要講中文。跟住學校又灌輸講阿語波斯語=恐怖份子,包頭巾,三妻四妾巴拉巴拉.......不過我們民族老師有時想灌輸正確觀念,用波斯語講笑話,課上只有四個人聽得懂,可見漢化之深。我地因此有個笑話,大意係你同七八十歲既長者講民族語可以,中年既一半人可以,年輕人可能十個有一兩個識,2010年后出世既:叔叔/姨姨你是老外嗎?

  老人家最慘,特別佢地係馬家軍年代出世既,無咩機會上課學漢語,我一個同學既阿爺,根本成家無幾個人聽懂佢講乜,就算官話都好重口音,我爹同一位阿訇係少數明佢講話既人,佢地真係慘,出街都行唔遠,唔識漢字,寸步難行。

  當然我認為漢語已經成為中國通用語,要唔用係好困難亦無必要,但我認為應該保留自己語言,好似舊時甘肅有民考民,俾我地各民族用自己既語言學習,學兩種語言其實唔複雜,中國大把人同時用兩種語言都生活得好好。中共叫人講官話,消滅哂其他語言/方言,系一種文化滅絕既暴行。

 • Citi @Drdoom

  @Drdoom 個人覺得撈唔撈唔係問題,都有好多撈人包括我學粵語,我有個廣州朋友話佢自細系學校係完全唔俾講粵語,講方言就要罰。我始終系廣東既時間唔到三個禮拜,但係我係身邊創造左一個講粵語既環境,同粵語母語者保持交流,就大概學識左基本既粵語(深入既做唔到,特別系俚語)。你地應該吸收多啲撈佬學你地語言,咁先可以做大。

 • Citi @Wetdiet

  @Wetdiet 粵語之所以流傳甚廣,連北方人都識(我知道一個東北朋友就識聽唔識講,或者怕醜唔好意思講),多得粵語歌同港產片(電影同電視劇)

  所以要保衛粵語,根本在於重振粵語文化

 • Citi @恆智德

  @恆智德 我學粵語起因系香港運動,所以學的第一句粵語系光復香港,時代革命。先前已有同台灣穆斯林學過台語,所以發現居然唔太困難,后來我個廣州朋友話你地有個粵漫三色堇,聽下歌。又學下叫梁非凡吔屎,我就好自然學識左你地語言XD。我認為80,90年代廣東獨步全國,經濟實力強勁,嗰時系內陸做有錢人都可能比唔上廣東一個民企老闆,特別你地廣東人好有錢,北上廣深你地佔左兩個,加埋港澳,影響力無遠弗屆。你地你20世紀最后段為中國改开灌入左開明同繁榮,冇廣東又點會有而家中國。

 • Citi @Wetdiet

  @Wetdiet廣東人,保住你地既語言 入面講:

  你地應該吸收多啲撈佬學你地語言,咁先可以做大。

  如果瞭解粵語流行歌發展,就知道80年代之後就基本上全部都係用書面語寫歌詞
  所以粵語歌八九十年代先可以長驅直入,甚至去到藏南(香港時評人劉細良話佢八十年代中去藏南旅游,當地人都識唱《萬水千山總是情》)
  山西導演賈樟柯也深受港產片同廣東歌影響,最近一部電影《江湖兒女》就致敬港產片中義氣仔女同江湖情結,葉倩文首《淺醉一生》貫穿全片

  粵語今日衰落,乃至去到保護粵語嘅地步,其實源自粵語流行文化衰落

 • Citi @恆智德

  @恆智德 其實係因為宜家啲人有得多選擇喇。日本歌、韓國歌、美國英國俄羅斯,甚至泰國越南都有得聽

 • Citi @玭玻邦

  @玭玻邦 你所講算係外因,不過衹係一部分:
  反過來恁下,既然連泰國越南都可以打入香港市場,
  點解香港又唔可以掉翻轉頭呢?

  到今日呢種田地,内因不可或缺
  難聽講句係香港人自己急功近利

  粵語流行曲從90年代中開始衰落,
  而黃霑喺佢博士論文都反思過原因,呢度節錄幾個同内因相關嘅:

  1. 行業短視,食老本賺快錢,寧炒舊歌,不練新人,但卻受翻版侵襲,損手爛腳

  2. 注重包裝,不務正業,歌手情願拍廣告和電影(正如今日中國演員以綜藝節目爲主綫)

  3. 產品單一,公司爲遷就卡拉OK市場而大量開發自娛和發洩的作品,放棄優雅創作

  港產片衰落亦有類似原因,主要就係演員同導演返大陸賺快錢,
  可以參考下面個po嘅討論:
  https://xsden.info/topic/472/

 • Citi @恆智德

  @恆智德 呢三點都幾精闢下,不過即使話衰落,90年代以來每個十年都至少有夠幾位歌星撐場(李克勤,陳奕迅,容祖兒,楊千嬅,謝安琪,張敬軒)。不過你有冇諗過,日本話一億人,韓國話唔計朝鮮估計都有五千萬,即使泰國越南都多過韓國;粵語雖然有八千萬,但有環境、能力生產文化娛樂嘅衹有七百萬人咋喎:golden-wink: 首爾都九百萬人啦:golden-wink:

 • Citi @玭玻邦

  @玭玻邦 如果齋計人數,就無辦法解釋點解上世紀70-90年代粵語文化可以輸出全世界,甚至有講法話「有華人地方就有港產片」

  如果齋睇人數,更加無辦法解釋點解八億人民八個樣板戲:golden-sosad:,而日韓流行文化可以風靡中國(中國眼中日韓都係彈丸之地),甚至歐美都大把fans

 • Citi @恆智德

  @恆智德 噉經濟都要睇㗎嘛,而且韓國政府喺文化呢方面投入比例應該都高過日本好多。

 • Citi @恆智德

  @恆智德 宜家大陸啲芒果台、古風音樂、抖音喺越南都幾興……

 • @玭玻邦

  @玭玻邦 抖音真係唔明有咩咁吸引,好多地方都中晒毒

 • Citi @玭玻邦

  @玭玻邦 經濟個term太闊,表達唔出準確涵義
  越南同泰國唔見得經濟水平好高,一樣可以輸出海外

  如果從政府層面講係文化政策,睇下政府有無落力扶持娛樂業

  從藝人角度來睇有幾方面:一係本地政府係咪支持娛樂業發展,二係本地經濟係咪撐得起個場,三係去外地有無得撈(港臺就特殊在可以返大陸,唔似泰國同越南衹能夠向本地)

 • Citi @玭玻邦

  @玭玻邦 以前唔爲意,而家「心有戚戚焉」

 • @恆智德

  @恆智德 恆兄說得對,我哋80後90初係上海最後一批繼承自1840以來傳統上海文明、傳統滬語嘅本土上海人了。上海已冇可能力挽狂瀾。

 • 引用自  X XsDen